Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939

Góc hướng nghiệp: Thông tin về trường đại học giao thông vận tải khoa đào tạo quốc tế

Đăng ngày : 04/05/2019

1. Giới thiệu chung

Khoa Đào tạo quốc tế tiền thân là Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu được thành lập theo Quyết định số 1552/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/09/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải nhằm thực hiện những mục tiêu về quốc tế hóa giáo dục. Ngày 04/10/2013, Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu đổi tên thành Trung tâm đào tạo quốc tế theo Quyết định số 1803/QĐ- ĐHGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT. Với những nỗ lực trong hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu trong hơn 5 năm qua, Trung tâm đã được chuyển đổi thành Khoa Đào tạo quốc tế theo quyết định số 882/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT.

Khoa Đào tạo quốc tế đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển các chương trình đào tạo và định hướng nghiên cứu theo hướng chuẩn mực quốc tế và có sự tham gia của các đối tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng song phương. Những hoạt động của Khoa Đào tạo quốc tế đóng góp quan  trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học GTVT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, giỏi ngoại ngữ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Đồng hành với Khoa Đào tạo quốc tế là sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, các khoa chuyên môn và đặc biệt là của đội ngũ những nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, có chuyên môn sâu, thành thạo ngoại ngữ, am hiểu đối tác quốc tế cũng như thị trường đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.

 2. Sứ mạng

Khoa Đào tạo quốc tế có sứ mạng xây dựng và phát triển các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ mang đậm yếu tố quốc tế trên cơ sở quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín quốc tế trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội trọng yếu phục vụ nhu cầu phát triển đất nước và khu vực, qua đó, xây dựng và  phát triển thương hiệu của Trường Đại học GTVT trở thành trường đại học đa ngành, có uy tín trong nước và khu vực, hội nhâp và tiệm cận với trình độ thế giới.

 3. Tầm nhìn
Đến năm 2025, Khoa Đào tạo quốc tế trở thành đơn vị đào tạo và khoa học công nghệ đa lĩnh vực của trường Đại học GTVT; có thương hiệu riêng, có uy tín tốt ở trong nước và khu vực, là đối tác tin cậy của các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nổi tiếng thế giới, sẵn sàng chuẩn bị tiến tới tiếp cận với trình độ của các nước tiên tiến trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng yếu.

 4. Chức năng và nhiệm vụ

  • Xây dựng, tổ chức, thực hiện các dự án, chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao có yếu tố quốc tế và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trình độ dự bị đại học, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ;

  • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn có sự tham gia của các đối tác trong và ngoài nước;

  • Tìm kiếm đối tác quốc tế có chuyên môn thích hợp đồng thời có nhu cầu hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với trường, huy động các nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai thành công các chương trình và dự án đào tạo và nghiên cứu quốc tế trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh và phù hợp với các điều kiện của nhà trường ;

  • Tổ chức đào tạo ngoại ngữ theo nhu cầu của xã hội; tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ; liên kết với các tổ chức có chức năng để sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của pháp luật;

  • Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn du học; tư vấn nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến đào tạo quốc tế; tư vấn cho các dự án quốc tế về nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tổ chức trao đổi sinh viên và cán bộ với các đối tác quốc tế; tổ chức tham quan,học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty trong nước và quốc tế.

  5. Khẩu hiệu hành động

“Luôn hướng tới điều tốt nhất cho thế hệ mai sau”